Kicoco

Elk kind maakt een unieke ontdekkingsreis

Coaching en autisme

Autisme is een pervasieve (=diep doorgedrongen) ontwikkelingsstoornis*  die zich kenmerkt door beperkingen in sociale interactie, verbeelding en communicatie, soms is er sprake van een stereotiep gedragspatroon. Het woord autisme is afgeleid van het Griekse woord αὐτός, autós, zelf.

Autisme is een verzamelnaam voor een groep stoornissen die voorkomen in het Autisme Spectrum (ASS) zoals: Autistische stoornis (klassiek), syndroom van Asperger, PDD NOS.

Bij een kind met een stoornis uit het autisme spectrum vindt de informatievoorziening op een andere manier plaats dan bij kinderen zonder autisme en hebben daardoor een unieke leef- en belevingswereld.

Kinderen met autisme denken vaak in detail en vinden het moeilijk om de context te zien van het geheel. Deze gefragmenteerde interpretatie van waarneming zorgt vaak voor een vertraging in de informatieverwerking. Hierdoor hebben kinderen met autisme vaak moeite om de samenhang tussen verschillende gebeurtenissen te begrijpen.

Door de veelheid van waarnemingen wordt het kind overprikkeld, kan deze niet verwerken en gaat gedrag vertonen wat als ongewenst wordt gezien. Om aansluiting te krijgen en de houden met andere kinderen en de omgeving zijn kinderen met autisme vaak aangewezen op hulkpverlening en extra ondersteuning.

Kicoco coaching helpt werken aan communicatie, het bewust worden en verwerken van overprikkeling en (bewust) invloed uitoefenen op de eigen gemoedstoestand en houding.

Geen kind is gelijk, zo ook een kind met een stoornis uit het autisme spectrum. Het ene kind heeft meer last van bepaalde problematiek dan het andere kind. Ook niet elk element van de lijst van autisme kenmerken is bij een kind vertegenwoordigd. Dit vertaalt zich ook zo in het gedrag: bij een veelheid van prikkels trekt het ene kind zich terug om stil te zijn, het andere kind kan huist heel druk gedrag vertonen.

Coaching, begeleiding en training vindt plaats in een op maat gemaakt programma dat past bij de behoefte van het kind en richt zich met name op communicatie en praktische vaardigheden:

• verbaal en non-verbaal contact maken;

• bewust invloed uitoefenen op eigen gemoedstoestand en houding;

• Het v isueel maken van auditieve informatie;

• Positief leren denken;

• Leren doorvragen (betere regie over eigen communicatie en van de ander)

 

*Autisme Spectrum Stoornissen vallen onder de psychiatrische ziektebeelden en zijn derhalve medische aandoeningen. Diagnostisering valt onder het werkgebied van een psychiater.