Kicoco

Elk kind maakt een unieke ontdekkingsreis

"Degene die gelukkig is, maakt anderen ook gelukkig"   (Mark Twain)

 

Gelukskoffercoaching is een training in geluk en persoonlijk leiderschap aan kinderen van groep 5 t /m 8 van de basisschool

In deze training leert het kind te ontdekken waar het kind gelukkig en blij van wordt en hoe hij/zij dit gevoel voor een deel zelf kan beïnvloeden en behouden. Dit geluk wordt doorgegeven aan het gezin en de omgeving. Omdat kinderen en ouders werken met een gelukskoffer wordt deze training gelukskoffercoaching genoemd;  Voor het kind staat deze koffer centraal in de 'ontdekkingsreis' van de training.

De visie is dat kinderen die al vroeg leren over persoonlijk leiderschap, de kracht van gedachten (je gelukkig kunnen voelen en dit zelf sturen) en de maakbaarheid van geluk (dit bepaalt het kind voor deel zelf) een positiever beeld hebben van de wereld om hen heen en hebben meer zelfvertrouwen. Kinderen zijn pas in staat om samen te werken, samen te leven en goed te zijn voor een ander en de wereld in zelfredzaamheid als het goed gaat met het kind zelf. Kinderen die in zichzelf geloven krijgen zelfwaardering en zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geluk, maar ook voor het geluk van een ander.

 

Gelukskoffer

Doorgeven van geluk

Met behulp van de gelukskoffer, opdrachten, spellen, theorie, oefeningen en creatieve elementen wordt geleerd hoe je je gelukkig en trots kunt voelen en waar je talent ligt (waar ben je goed in).
Daarbij wordt met de training de interactie tussen het gezin en de omgeving verbeterd omdat het gezin wordt betrokken bij deze ontdekkingsreis van het kind.

Belangrijk is het doorgeven van geluk: iets moois, goed of leuks doen voor een ander. Iets waar je een ander een plezier mee doet.
Dit stimuleert een kind om na te denken over zichzelf en de omgeving.
Het kind krijgt hiermee prachtige bagage voor de rest van zijn/haar leven.
Kerndoelen

Methodiek

Gelukskoffercoaching richt zich op de kerndoelen 34,35,37 en 38 van het Ministerie van OC&W en is een wetenschappelijk onderbouwde methode.

Deze methodiek van trainen is een aanvulling op de bestaande kindercoaching.
Gelukskoffercoaching wordt uitsluitend  gegeven door een coach die in de methodiek is opgeleid bij 'gelukskoffer' en gecertificeerd tot gelukskoffercoach.

 

"Iets goeds doen voor een ander"

17 april 2014: Groep 5 van de Delftse Montessori School.
Na het afronden van de training bieden de kinderen hun zelfgemaakte geluksboom (met wensen) aan op de kinderafdeling van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft.


Kijk hier voor meer foto's van de Gelukskoffer coaching op de Delftse Montessori School. 

>>> klik hier voor het contactformulier

>>> klik hier voor de folder van Kicoco gelukskoffercoaching