Kicoco

Elk kind maakt een unieke ontdekkingsreis

"Elk kind maakt een unieke ontdekkingsreis"

 

Kicoco: een andere kijk op coaching 

Kinderen van nu werken aan de toekomst. Coaching is een praktische en motiverende vorm van begeleiding en helpt het kind van nu om zelf te leren omgaan met veranderingen en nieuwe situaties.

Elk kind is uniek. De belevingswereld van een kind heeft een andere dynamiek dan die van een volwassene. Een kind denkt op een pure en intuïtieve manier. Wanneer het kind te maken krijgt met veranderingen, nieuwe- en/of stressvolle levenssituaties kan dat verwarrend zijn. Denk hierbij aan: echtscheiding, verhuizing, overlijden, ziekte.

Niet elk kind is in staat om zich soepel aan te passen aan veranderingen.

Gevoelens van onzekerheid, loyaliteit, onmacht en boosheid kunnen optreden waar het kind geen raad mee weet. Dit vertaalt zich soms in gedragsveranderingen,  lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn) en vermoeidheidsklachten,  slaapproblemen, eetproblemen. Hierdoor kan het veilige gevoel van het kind worden aangetast en heeft dit invloed op het gezin en de omgeving (school, vriendschappen).

Soms heeft het kind alleen met een nieuwe situatie een (tijdelijk) probleem. Denk hierbij aan: het geven van een spreekbeurt, met het openbaar vervoer reizen, uit logeren gaan. Gevoelens van faalangst kunnen het zelfvertrouwen veranderen waardoor bijvoorbeeld het kind confrontaties uit de weg gaat.

In coaching gesprekken, training en creatieve werkvormen wordt het zelfvertrouwen vergroot en de sociale redzaamheid verbeterd. Het kind werkt vanuit eigen kracht aan een positieve emotionele ontwikkeling. 

Het kind is daarmee in staat om talenten te ontdekken en te ontplooien, uit te dragen  en te benutten. Het kind verbindt hoofd, hart en handen.

 

Thema's

> Opgroeien in een één-ouder of samengesteld  gezin

> Zelfvertrouwen / zelfbeeld / zelfwaardering (pesten, faalangst, compensatiegedrag)

> Rouw- en verlies verwerking (scheiding, verhuizing, overlijden)

> Vriendschappen, sociaal gedrag

> Dagstructuur en praktische vaardigheden.
 

 

Ouders(s) / verzorger(s)

Begeleiding op school

Wanneer een kind niet goed in zijn/haar vel zit beïnvloedt dit de natuurlijke emotionele ontwikkeling. 
Voor ouder(s) / verzorger(s) en het gezin kan dit een stressvolle situatie zijn.omdat zij het moeilijk vinden om met (tijdelijke) problemen  van het kind om te gaan en een balans te vinden.  Dit kunnen praktische en/of emotionele zaken zijn.
In deze situatie kan het van belang zijn  dat zowel kind als ouder(s), verzorger(s) en /of het gezin als geheel wordt begeleid.
Dus samen werken aan een oplossing !


Kicoco helpt ouders balans te vinden en geeft ouder /gezinsbegeleiding op individuele basis in een programma op maat  en/of per thema.

In sommige coaching trajecten kan het wenselijk zijn  om samen te werken met school. Bijvoorbeeld bij: pesten, werken aan het zelfvertrouwen, zelfbeeld, rouw en verliesverwerking en opgroeien in een niet-stabiele gezinssituatie.

Indien ouder(s) /verzorger(s) dit wensen werkt Kicoco samen met de leerkracht, (eventueel) intern-begeleider of RT van school.

Coaching en/of begeleiding kan in overleg ook op school plaatsvinden.

Klik hier voor meer info