Kicoco

Elk kind maakt een unieke ontdekkingsreis

Informatie voor school

Kicoco kindercoaching geeft coaching en training op individueel niveau op school en helpt m.b.v. spelvormen, creatieve werkvormen en gesprekken het kind om te leren gaan met moeilijkheden. 

Het mooiste is als kinderen zichzelf durven, kunnen en mogen zijn.

Niet elk kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Dit kan problemen geven in de sociale- en emotionele ontwikkeling en het functioneren in de klas.

In overleg met de ouders en in samenwerking met school (leerkracht, IB, RT), (en eventueel huisarts) helpt Kicoco het kind weer in eigen kracht te zetten.

 

Coaching kan worden ingezet bij:

 

> concentratieproblemen

> zelfvertrouwen / zelfbeeld / zelfwaardering

> pesten, 'please gedrag', faalangst, onzekerheid, verlegenheid, compensatiegedrag 

> somberheid, stress, angst

> verwerking levensgebeurtenissen (verhuizing, scheiding, overlijden, een-ouder gezin)

> vriendschappen / sociaal gedrag 

 

Coaching kan op school plaatsvinden of in de praktijk.

 

Programmaintake ouders/school

hulpvraag


6 sessies met kind


wekelijks
(incl. les- en spelmateriaal)

op school of in de praktijk

tussen evaluatie

met ouders/school

na 2e sessie

eind evaluatie

kind/ouders/school

verslag

Meer informatie: >>> klik hier

Aanmelden: >>> klik hier